Skip to content

Kalite

Kalite ve Standardizasyon

Firmametal’in ürettiği parçalar, hayati risk taşıyan aksamlarda kullanılmaktadır. Güvenlik nedeniyle bu hassas parçalarda olabilecek bir sorun, büyük küçük tüm işletmelerde sisteminin tamamen durmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden Firmametal’in tüm üretim süreçleri, kalite-kontrol genel standardizasyonuna dayalı olarak yürümektedir. Ekosistemi içerisindeki işletmelerden de kalite standartlarına uymasını ve bunu belgelendirmelerini talep eder. Farklı sektörlerde özel standartlar için üretim talep eden firmanın standartları incelenir, geliştirilir ve ekosistem içerisinde bu standartlara uygun üretim yapması gereken firmada da aynı koşullar sağlanır. Son aşamada akredite kurumlardan denetim ve onay alınır.

Firmametal, ekosistemi içerisindeki işletmelerden de kalite standartlarına uymasını ve bunu belgelendirmelerini talep eder. Ekosisteme dahil firmalar ön yeterlilik almış ve denetlenmiş işletmelerden oluşmaktadır. Her yeni ürün için ilgili firmanın mühendislik, işletme ve kalite güvence birimleri ile üst yönetimin liderliğinde ön değerlendirme toplantısı yapılır. Takip eden süreci, iş planı ve mühendislikle ilgili detaylı analizler ve toplantılar izler.

Açık iletişim

Hiçbir aşamada işin teknik kısmı tamamen ekosistemdeki firmaya devredilmez, her aşamada Firmametal sistemin içindedir. Üretim ile ilgili tecrübeler, dikkat edilmesi gereken hususlar kendileri ile paylaşılır, ekosistemdeki uzman imalatçı, Firmametal’in kendi işletmesi gibi açık iletişim metoduyla çalışır. Bir başka ifade ile ekosistemdeki her işletmede Firmametal’in üretim reçeteleri uygulanır.

7

İleri teknoloji 

Üretimi yapılan parçalar, kendi segmentleri içerisinde ileri teknoloji olarak tanımlanan işlemlerden geçirilmektedir. Bu ileri teknoloji, Firmametal’in malzeme bilimi ve teknolojilerinde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve dünya devleri ile gerçekleştirdiği ortak uygulamaları, sahip olduğu know-how ve uzmanlığın yanı sıra Intergroup ekosistemi içerisindeki şirketlerin deneyimi ile sağlanmaktadır. Tüm ürünler, Dünya ve AB standartlarına ve üretim yapılan ülkenin kendi standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Uluslararası Standartlar

Firmametal, standardın kök salmadığı bir pazarda ve denetimin zorunlu olmadığı sektörlerde, küresel standartlara uygun çalışma yapmayı şart koşmaktadır. Küresel akreditasyonu bulunan standart uygunluk belgesi alınmadan hiçbir proje aktif hale getirilmemektedir. Firmametal çalışmalarına; üretimi ve sınıflandırması Türkiye’de tamamlanıp uluslararası sertifika kuruluşları tarafından belgelendiren ürünlere odaklanarak devam etmektedir.