Skip to content

Yüksek Teknoloji Döküm

İleri teknoloji döküm; ergitme teknikleri, know-how ve Ar-Ge’ye dayanan, rafinasyon teknolojileri ve hassas alaşımlama teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek mukavemetli çeliğe olan talebe paralel olarak ileri teknoloji döküm ihtiyacı artmaktadır. Çekme –kopma mukavemeti yüksek değerlere artırılırken, uzama ve darbe değerleri de yüksek tutulmuş bu ürünler, son derece hassas fiziksel metalürjik işleme teknikleri gerektirmektedir. Bu hem çeliğin rafinasyonuyla hem de hassas elementleme ile mümkün olabilmektedir. Çeliğin mekaniksel kalitesinin yükselmesi, norm talep değerlerinin farklı basamaklara ulaşıldığında bu ürün ancak özel imalat yoluyla yapılabilmektedir. Yüksek teknoloji döküm denildiğinde de aslında özel imalattan söz edilmektedir.

2-300x400

Çelik ve Sifero Kuma Döküm

Firmametal, sıkça kullanılan döküm yöntemlerinin başında gelen kuma döküm ile Çelik ve Sifero parça döküm yöntemini yüksek teknoloji ile sunabilmektedir.

Bazı özel Döküm parçalar tek döküm veya küçük çaplı seri döküm şeklinde üretim için uygundur. Bunun için özel bir yöntem ile ergimiş metal, Firmametal know-how’ı ve derin tecrübeye dayalı bilgilerle hazırlanarak yine özel yöntemlerle hazırlanmış kum kalıplara dökülürek elde edilir. Farklı özelliklerde kalıp kumları kullanılarak katılaşmaya yön vermek, farklı karakterdeki metal-kalıp reaksiyonlarını yönlendirmek ciddi bir teknik altyapı gerektirmektedir.

Genel Döküm teknolojisinde ergimiş metalin hazırlanması; kalıbın özellikleri ve metodu, uygulanacak döküm sıcaklığı ve kullanılacak kumun yapısı yapılacak işlemin hassasiyeti için büyük önem taşımaktadır. Yapılacak metod çalışması ve uygulama hataları, ürünün istenen özellikleri sağlayamamasına yol açabilir. Malzeme bilimi normlarında yer alan değişik alaşımlar, doğru imalat yöntemleri kullanılmadan üretime geçilirse hedeflenen neticelere ulaşılamaz. Firmametal yaptığı birçok projede birikmiş tecrübesi ve know-how’ı ile ekosistemindeki farklı işletmelerde seri ve özel imalatlar yaparak, kritik noktalarda kullanılan önemli parçaların beklenen kalite ve nitelikte üretimini gerçekleştirebilmektedir.

3-300x400

Pres Döküm

Alüminyum ya da zamak gibi demir dışı malzemelerin işlenmesinde kullanılan Pres Döküm, hassas parçaların üretilmesi görevini üstlenmektedir. Bu malzemenin hafif olması ve kolay şekillendirilebilmesi için demir kalıplar kullanılır. Otomotiv ve uçak sanayi gibi ağırlıkta hafif, mukavemeti yüksek parçalar talep eden sektörler bu yöntemle işlenmiş ürünleri kullanırlar.

Pres Döküm de kendi içerisinde, üretim tekniklerine göre Pres ve Enjeksiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Soğuk hazneli makinelerin kullanıldığı Pres yöntemi ergime sıcaklığı 1000°C’nin üstünde olan metal ve alaşımlar için uygundur. Burada tüm ergitme işlemi makinenin dışında yapılmaktadır. Enjeksiyon döküm yönteminde ise ergitme sıcak hazneli makinelerin üstünde yapılır. Burada iki yarı makine ergimiş metali kalıba basınçlı hava veya pistonla iter.

Firmametal, ekosistemindeki uzman firmalar ile birlikte Pres Döküm talebinde bulunan firmalara çözüm önerileri sunmaya devam etmekte, farklı sektörlerden gelen işbirliklerine malzeme bilimi ve teknolojilerindeki uzmanlığı ve tecrübesi ile cevap vermektedir.

Hassas Üretim Tekniği

Firmametal, hem ileri teknoloji gerektiren işlerde hem de standart imalatlarda ileri teknoloji döküm tekniklerini kullanmaktadır. Kendine özgü rafinasyon teknolojisi ve malzeme bilimi tecrübesine sahip Firmametal, müşterilerinin kalite beklentilerinin de üzerine çıkmaktadır. Daha çok ağır makine sanayinde ihtiyaç duyulan ileri teknoloji döküm, hassas üretim teknikleri gerektirmektedir. Firmametal, lokomotiflerin motor gövdesi, dingil ve tekerleğin geçtiği rulman yataklama kutularının üretimi, tank zırhı, pres gövdesi ve arabaları gibi önemli işlerle bu alandaki tecrübesini birçok defa ispatlamıştır.