Skip to content

Kaynak Konstrüksiyon Uygulamaları

Kaynak Nedir, Nasıl Yapılır?

Malzemelerin kaynak yapılacak bölgede ısı veya basınç yardımı ile ilave malzeme kullanılarak ya da kullanılmadan birleştirilmesi işlemi olan kaynak, doğru yapılmadığı takdirde son derece tehlikeli olabilecek sonuçlara yol açabilmektedir. Hassas ve doğru kaynak yapılabilmesi için kaynak yapılacak malzemenin ve uygulanacak bölgenin özelliklerinin çok iyi bilinmesi, birleştirilen parçaların tüm konstrüksiyona etkilerinin işleme başlamadan önce öğrenilmesi gerekmektedir.

Kaynak Tekniği

Ergitme tekniği ile yapılan kaynak sonucunda ortaya metalürjik bağ çıkar. Kaynak iki metali birleştirirken, bunu arka planda dokuyu bozarak yapar. Kaynağın ısısından etkilenmiş olan bu bölgede müthiş gerilimler meydana gelir. Eğer doğru ve hassas kaynaklama yapılmazsa, bu gerilimler ileride çatlağa dönüşebilir ya da kopabilir. Eğer bir konstrüksiyonda kullanıldıysa o bağlantının parçalanmasına yol açabilir. Bu yüzden metalürjinin bir dalı olan kaynak teknikleri çok hassas işlem gerektirir. İleri teknoloji ve yüksek mühendislik hesaplamaları gerektiren projelerdeki kaynak konstrüksiyon işlemleri, ancak kaynak mühendisliğinde uzman ve aynı zamanda farklı uygulamalarda tecrübe kazanmış yüksek kaynak teknolojisi uygulayabilen kaynakçılar tarafından gerçekleştirilebilir.

17

Sertifikalı Kaynakçı

Kaynak konstrüksiyon yapacak kaynakçıların TÜV onaylı sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Belirli sınıflara göre değerlendirilen kaynakçılar, kendilerine verilen eğitim ve sınavlardan sonra sertifika almaya hak kazanırlar. Bir havaalanı çatısı ya da doğalgaz boru hattında yapılacak hassas kaynak, ancak sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılabilir. Çünkü bu tür kaynakların mukavemet açısından çok güçlü olması gerekir. Hangi yüzeye, hangi elektrotla, hangi şartlarda kaynak yapılması gerektiği ya da kaynak esnasında ısı nedeniyle ortaya çıkan gerilimin ikinci paso uygulanırken nasıl alınması gerektiğini ancak sertifikalı, uzman kaynakçılar bilebilir. Standart kaynakçılar bu yetkinliğe sahip değildir.

İleri teknoloji ve yüksek mühendislik hesaplamaları gerektiren projelerde, iyi eğitimli kaynakçıların kullanılması esastır. Bu tür projeleri yöneten kurumlar sertifikalı kaynakçılarla çalışmayı talep eder. Firmametal de bu tür projelerde ekosistemindeki sertifikalı kaynakçılarla çalışır. Malzeme bilimindeki uzmanlığı ve tecrübesini kaynak konstrüksiyon uzmanlığına taşıyor olması, Firmametal’i rakiplerinden ayıran en önemli unsurlardan biridir.

kaynak

Hassas Kaynak Uzmanlığı

Firmametal, farklı sektörlerde çalıştığı birçok yerli ve uluslararası firmanın projelendirme hassas kaynak uzmanlığının en güzel örneklerini vermektedir. Tüm bu projeler, özel teknoloji ve teknik istemektedir. Büyüklükleri 65 metrekareyi bulan güneş panellerinin tüm yükünü çeken destek ayakların kaynak konstrüksiyonu başta olmak üzere, yüksek mukavemet ve hassas kaynak uzmanlığı gerektiren birçok proje başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Sertifikalı kaynakçılar ile çalışan Firmametal, farklı kurumlar için özel olarak ürettiği ürünlerde malzeme bilimindeki uzmanlığı ve tecrübesi ile sertifikalı kaynakçılarını ayrıca eğitmekte, know-how ve teknoloji desteği vermektedir. Firmametal bünyesinde özel ürün kaynaklama kabiliyeti olan birçok süreç, sertifikalı kaynakçılara öncülük etmektedir. Firmametal’in ısıl işlem tekniklerindeki bilgi ve tecrübesi sayesinde kaynak esnasında etkilenmiş bölgelerin geri kazanımı ve yüksek mukavemet kazandırılmasını da kolaylıkla sağlayabilmektedir. Standart kaynaklama yapan işletmelerin sahip olmadığı uzmanlık gerektiren tüm süreçler, Firmametal’in uzmanlığı ve tecrübesi ile gerçekleştirilebilmektedir.